VARSO INVESTMENT S.A.

VARSO INVESTMENT S.A.

VARSO INVESTMENT S.A.

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy

KRS: 0000673383

REGON: 367042333

NIP: 725-219-56-27

Kapitał: 100.000 zł opłacony w całości

Adres: ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa

Zarząd: Teresa Kawczyńska

Rada Nadzorcza:

  • Mateusz Kaczmarek
  • Ewelina Cieślak
  • Marta Sobala

VARSO INVESTMENT S.A.